24/07 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ – Παραγωγή ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΕΠΤΑΦΘΟΓΓΟ – ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Το Μουσικό Κέντρο Εκμάθησης «Επτάφθογγο» συνεχίζει για 9η χρονιά την επιτυχημένη καλλιτεχνική

του δραστηριότητα στην Τρίπολη. Τα μέλη του κέντρου εκμάθησης θα παρουσιάσουν ένα μουσικό πρόγραμμα με

τραγούδια από το ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ