Χριστούγεννα 2017 εκδηλώσεις: Σάββατο 16, Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017