ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 3/04: AΠOΔΟΣΗ ΤΡΟΠΑΡIΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝHΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 3/04

Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Τριπόλεως από την Χορωδία «Ορφέας Τρίπολης» σε μέλος Θεμιστοκλή Πολυκράτη και μεταγραφή για μικτή χορωδία από τον Διονύσιο Μαργέτη Θεοδωράτο.

Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου από την Χορωδία Τρίπολης. Η σύνθεση έγινε από τον Μίκη Θεοδωράκη, το 1942 στην Τρίπολη.