ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 4/04: ΑΚΟΛΟΥΘIΑ ΤΟΥ ΝΙΠΤHΡΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΤETAΡΤΗ 4/04 Ώρα 15.30
IEΡA ΜΟΝΗ ΒΑΡΣΩΝ

Το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί η Ακολουθία Του Νιπτήρος στην Ι.Μ. Βαρσών.
Μετάβαση δωρεάν με λεωφορεία από την Πλατεία Κολοκοτρώνη.
Ώρα αναχώρησης 14:00