Συνέντευξη τύπου Δημήτρη Παυλή για τις εκδηλώσεις της 23ης Σεπτεμβρίου