Σάββατο 3 Μαρτίου στην Τρίπολη μία νύχτα … shock Price «cool edition» (spot)