ΡΕΣΙΤΑΛ ΤΗΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ WOMENSING ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΦΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ