Πάσχα στην Τρίπολη, στην καρδια της Πελοποννήσου (spot)