Η Εβδομάδα των Παθών αποκτά ξεχωριστό νόημα στο Δήμο Τρίπολης