Εκδηλώσεις 30 Δεκεμβρίου 2017 έως 3 Ιανουαρίου 2018