Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας

«Ύψιστη Αναγνώριση για εξέχοντα επιτεύγματα»
Κριτική Επιτροπή European Museum Forum
San Sebastian, Donostia, Ισπανία