‘Αλωση της Τρίπολιτσάς: Ανάταση ψυχής – Υπερήφανη Αρκαδική Λεβεντιά